Jdi na obsah Jdi na menu

Volby 2017

11202907_10206790676349812_6059244722090315367_o.jpg

Dlouhá Třebová: Prezident republiky Miloš Zeman rozhodl dne 19. dubna 2017 o termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017. Hlasy bude možné odevzdat v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin.

Volební místnost bude zřízena v zasedací místnosti na místním Obecním úřadě. Pokud se volič nebude zdržovat v době voleb v místě trvalého pobytu, je možnost odvolit pomocí voličského průkazu v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.

 

Způsob voleb

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Před volebním úkonem je povinen prokázat svoji totožnost. Lze tak učinit občanským průkazem anebo pasem.

 

Volební lístky

Hlasovací lístky jsou distribuovány nejpozději tři dny před konáním voleb. V případě poškození nebo ztráty volebních lístků je možné zažádat komisi u voleb o vydání nové a kompletní sady hlasovacích lístků. Úprava volebních lístků je umožněna pouze ve vyhrazeném prostoru, kam se volič po ověření totožnosti a obdržení obálky odebere. Pokud se volič neodebere do vyhrazeného prostoru, nebude mu volba umožněna.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tím volič dává hlas politické straně, politickému hnutí nebo koalici.

Zároveň může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u  čtyřech kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) Obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl odhlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Kandidátky jednotlivých stran a hnutí, koalic (průběžně aktualizováno)

Ano

ČSSD (oficiální název Česká strana sociálně demokratická)

KDU-ČSL (oficiální název Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

KSČM (oficiální název Komunistická strana Čech a Moravy)

ODS (oficiální název Občanská demokratická strana)

Realisté

Řád národa - Vlastenecká unie

SPO (oficiální název Strana práv občanů)

Svobodní (oficiální název Strana svobodných občanů)

TOP 09

Zelení (oficiální název Strana zelených)

 

Další strany a hnutí ještě nezveřejnily kompletní složení kandidátek

 

Blok proti islamizaci - Obrana domova - volební lídr prozatím oficiálně neuveden

Cesta odpovědné společnosti

Česká pirátská strana - volební lídr Mikuláš Ferjenčik

Dobrá volba 2016 - volební lídr prozatím oficiálně neuveden

DSSS - volební lídr Marek Nechala (oficiální název Dělnická strana sociální spravedlnosti)

ODA - volební lídr prozatím oficiálně neuveden (oficiální název Občanská demokratická aliance)

Radostné Česko

Rozumní - volební lídr Miroslav Šafář (oficiální název Rozumní - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým)

SPD - volební lídr Jiří Kohoutek (oficiální název Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura)

SPR - RSČ - volební lídr prozatím oficiálně neuveden (oficiální název Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka)

Sportovci pro společnost

STAN - volební lídr Michaela Matoušková (oficiální název Starostové a nezávislí)