Jdi na obsah Jdi na menu

Volby 2017

15. 10. 2017

11202907_10206790676349812_6059244722090315367_o.jpg

Dlouhá Třebová: Prezident republiky Miloš Zeman rozhodl dne 19. dubna 2017 o termínu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017. Hlasy bude možné odevzdat v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 08.00 do 14.00 hodin.

Volební místnost bude zřízena v zasedací místnosti na místním Obecním úřadě. Pokud se volič nebude zdržovat v době voleb v místě trvalého pobytu, je možnost odvolit pomocí voličského průkazu v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.

 

Způsob voleb

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Před volebním úkonem je povinen prokázat svoji totožnost. Lze tak učinit občanským průkazem anebo pasem.

 

Volební lístky

Hlasovací lístky jsou distribuovány nejpozději tři dny před konáním voleb. V případě poškození nebo ztráty volebních lístků je možné zažádat komisi u voleb o vydání nové a kompletní sady hlasovacích lístků. Úprava volebních lístků je umožněna pouze ve vyhrazeném prostoru, kam se volič po ověření totožnosti a obdržení obálky odebere. Pokud se volič neodebere do vyhrazeného prostoru, nebude mu volba umožněna.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tím volič dává hlas politické straně, politickému hnutí nebo koalici.

Zároveň může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u  čtyřech kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných důvodů (zejména zdravotních) Obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl odhlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Kandidátky jednotlivých stran a hnutí, koalic (průběžně aktualizováno)

Ano

Blok proti islamizaci - Obrana domova

Cesta odpovědné společnosti

Česká pirátská strana

ČSSD (oficiální název Česká strana sociálně demokratická)

Dobrá volba 2016

DSSS (oficiální název Dělnická strana sociální spravedlnosti)

KDU-ČSL (oficiální název Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

KSČM (oficiální název Komunistická strana Čech a Moravy)

ODA (oficiální název Občanská demokratická aliance)

ODS (oficiální název Občanská demokratická strana)

Radostné Česko

Realisté

Referendum o Evropské unii

Rozumní (oficiální název Rozumní - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým)

Řád národa - Vlastenecká unie

SPD (oficiální název Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura)

SPO (oficiální název Strana práv občanů)

Sportovci

SPR - RSČ  (oficiální název Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka)

STAN (oficiální název Starostové a nezávislí)

Svobodní (oficiální název Strana svobodných občanů)

TOP 09

Zelení (oficiální název Strana zelených)

 

Kandidátky jednotlivých stran a hnutí, koalic (seřazení dle vylosovaných čísel)

1) ODS (oficiální název Občanská demokratická strana)

2) Řád národa - Vlastenecká unie

3) Cesta odpovědné společnosti

4) ČSSD (oficiální název Česká strana sociálně demokratická)

5) nekandiduje v Pardubickém kraji (Volte Pravý Blok www.cibulka.net))

6) Radostné Česko

7) STAN (oficiální název Starostové a nezávislí)

8) KSČM (oficiální název Komunistická strana Čech a Moravy)

9) Zelení (oficiální název Strana zelených)

10) Rozumní (oficiální název Rozumní - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým)

11) nekandiduje v Pardubickém kraji (Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí)

12) Svobodní (oficiální název Strana svobodných občanů)

13) Blok proti islamizaci - Obrana domova

14) ODA (oficiální název Občanská demokratická aliance)

15) Česká pirátská strana

16) nekandiduje v Pardubickém kraji (Občané 2011 - Spravedlnost pro lidi)

17) nekandiduje v Pardubickém kraji (Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017)

18) nekandiduje v Pardubickém kraji (Česká národní fronta)

19Referendum o Evropské unii

20) TOP 09

21) Ano 2011

22) Dobrá volba 2016

23) SPR - RSČ  (oficiální název Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka)

24) KDU-ČSL (oficiální název Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

25) nekandiduje v Pardubickém kraji (Česká strana národně sociální)

26) Realisté

27) Sportovci

28) DSSS (oficiální název Dělnická strana sociální spravedlnosti)

29) SPD (oficiální název Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura)

30) SPO (oficiální název Strana práv občanů)

31) nekandiduje v Pardubickém kraji (Národ sobě)