Jdi na obsah Jdi na menu

22. května 1879

III. Zvolení tří členů komise k ruce radního pana Šáry a obecnímu pokladníku, by po obci naskytlé vady, které se od roku loňského až do nynějšího objevují do patřičného stavu a pořádku uvedli.

Na všeobecné přání výboru rozmnožen počet ten na osm a zvoleni jsou pánové: Rybka Václav (čp. 28), Šára Josef (čp. 183), Kovář Josef (čp. 31), Štancl Josef (čp. 109), Fišar Jan (čp. 102), Habiger František (čp. 76), Morkes Václav (čp. 13), jimž pan starosta František Sršeň přidělen jest.

 

IV. Představenstvo žádá o podání zprávy o přehlédnutí obecního lesa na základě podaného volného návrhu v minulém zasedání výboru p. Josefem Kovářem, obecním radním podaného na odprodání.

Usneseno by se s podáním posečkalo, by knížecí hajný p. Josef Kovář požádán byl,  by za slušnou odměnu při své službě také na obecní les dohlížel.

 

V. Kovář Josef (čp. 90) žádá výpůjčku 50 zl. z pokladny kapelní.

Žádost tato jednomyslně zamítnuta.

 

VI. Pojednání o podaném dopisu od Františka Kováře, mlynáře čp. 32 zde, spolu kupitele a majitele pozemku číslo parcely 220 někdy od obce zdejší odprodaného na jeho původního kupitele, žádost ta je sice spis privátního rázu, znějící na osobu obecního starosty, sluší se však slavnému obecnímu zastupitelstvu předložit, anť se v ní pojednává o vytyčení meze pozemku obecního číslo parcely 221.

Výše uvedená osmičlenná komise žádosti této vyhoví.

 

VII. Porada, co činiti, by se rozpustilost a prostopášnosti naší bujné mládeže přítrž učinila.

Při valné schůzi napomenuto bude veškeré obecenstvo, by každý svou mládež k mravnosti doma vedl a noční potulování vší mocí potlačoval.

 

VIII. Volné návrhy – volný návrh nebyl podán.

 

V Dlouhé Třebové 22. května 1879.                                                                               

 František Sršeň, v. r. starosta

Václav Rybka v. r., radní

Josef Šára, v. r., radní

J. Kovář, v. r., radní

Josef Štancl, v. r., výbor

Václav Morkes, v. r., výbor

Jan Fišar, v. r., výbor

František Habiger, v. r., výbor

Jan Šouba, v. r., výbor

Jan (?), v. r., výbor