Jdi na obsah Jdi na menu

2018

1. 1. 2018

2018.jpg

leden.jpg

Oblevou a jarním počasím začal nový rok. Jubilejní rok 2018, kdy si mimo jiné připomeneme 100. výročí od založení Československé republiky v říjnu 1918.

 

V sobotu 6. ledna 2018 měli od 18.00 hodin Na Rychtě svoji výroční schůzi hasiči. Schůzi řídil starosta sboru Jindřich Novotný, zprávy byly podány i za Zásahovou jednotku, mladé hasiče. Členové byli dále seznámeni se zprávou strojníka a informováni o hospodaření spolku. V závěru mimo pozvaných hostů vystoupil i starosta obce Kašpar, který ocenil roli a význam hasičů pro obec.

 

Radní se sešli v pondělí 8. ledna 2018 a schválili finanční dar pro Domov důchodců v Ústí nad Orlicí ve výši 10.000,- Kč.  Dále schválili finanční dar pro místní školu, stanovili oddávací dny na pátek a sobotu a zasedací místnost jako prostor pro oddávání. Schválili dodavatele projektové dokumentace na chodník a přechod pro chodce přes komunikaci I/14 - firmu ID Projekt, s. r. o., Kostelec nad Orlicí.

Rada se zabývala žádostí občanů ohledně umístění žlutého kontejneru na plasty v ulici Na kopci. Obec má podanou žádost ohledně pronájmu kontejnerů na plasty u firmy EKO-KOM, a. s. Po dodání bude kontejner v dané lokalitě umístěn. Radní v závěru svého zasedání schválili konání prvního letošního zastupitelstva, které se sejde v pondělí 29. ledna 2018 od 17.00 hodin. Zabývat se bude mj. změnami v územním plánu obce. Týká se to lokalit Do Betléma a nad bytovkou čp. 81.

 

V pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018 proběhlo 1. kolo voleb prezidenta ČR. Je to historicky druhá přímá volba hlavy státu v dějinách novodobé České republiky. První přímá volba proběhla v lednu 2013. Z letošních devíti kandidátů postoupili do druhého kola  dva uchazeči s nejvyšším počtem hlasů. Ing. Miloš Zeman (1 985 547 hlasů) a Prof. Ing. Jiří Drahoš. DrSc.,Dr. h. c. (1 369 601 hlasů). Druhé kolo prezidentské volby proběhne v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018.

 

Myslivecký spolek Třebovská obora pořádal v sobotu 13. ledna 2018 v prostorách Víceúčelového sálu v Dlouhé Třebové Myslivecký ples.

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí oznámila, že tradiční Tříkrálová sbírka v Dlouhé Třebové vynesla 29 387,- Kč.

dsc_2018.jpg

Dobrovolní hasiči převzali v pátek 26. ledna 2018 do užívání nový vůz Ford Transit s požárním přívěsem, který obsahuje vybavení - nezbytné - pro příslušné zásahy. Zhotovitelem je THT Polička s. r. o. Vůz byl hrazen z příslušného dotačního titulu vlády ČR, z rozpočtu obce a na vůz přispěl i Pardubický kraj. Organizačně vše zajišťovalo generální ředitelství  Hasičského záchranného sboru.

 

V pondělí 29. ledna 2018 zasedali obecní zastupitelé. Zastupitelstvo schválilo nové odměny neuvolněným zastupitelům. Místostarosta si nově přijde na 22.000 Kč měsíčně, člen rady na 2.200,- Kč. Na stejnou částku budou mít nárok i předsedové komisí a výborů. Člen zastupitelstva - bez dalších výše uvedených funkci - si přijde na 1.000,- Kč/měsíc. Výše odměn platí ze zákona pouze do konce funkčního období současných zastupitelů. Zastupitelé projednali změny v územním plánu obce. Martin Lamplot zde zdůvodnil své hlasování v případě pozemkové parcely 502/2. Nové domy tak budou moci vyrůst např. nad bytovkou čp. 81, nad Panským kopcem. Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu. Předseda Finančního výboru Slezák podal zprávu o plnění rozpočtu za uplynulý rok v oblasti příjmů a výdajů. V rozpočtu na uplynulý rok bylo v příjmové oblasti počítáno s částkou ve výši 19.384,414,- Kč, skutečnost byla 20.068,926 Kč. Na straně výdajů byla rozpočtována částka 26.817,214,- Kč. Skutečné výdaje pak činily sumu ve výši 20.579,641,- Kč.

Starosta dále informoval o předání vozu s vybavením SDH, výstavbě dřevostavby na Starém hřišti, která zastřeší místo pro diváky. Bylo opraveno stání na techniku. Zhotovena nová vrata na dílnu. Starostovi byla schválena paušální částka na cestovné ve výši 4.000,- Kč/ měsíc. Starosta informoval o rozhovoru s kronikářem obce a záměru uspořádat Setkání rodáků v září letošního roku a podpořil nákup příslušné video techniky k dokumentaci událostí  v obci.

unor.jpg

 

 

 

 

eva-t.jpg

Odešla paní Eva Trejtnarová. Maminka, babička, dcera známého obecního fotografa z 50. a 60. let 20. století M. Šilara. Veřejnost si ji mj. pamatuje z výstav u příležitostí Rodáků, kam ráda chodila vypomáhat s dozorem. Trojnásobná babička bude letos na Rodácích chybět. Ale chybět bude zejména svým blízkým a přátelům.  Zemřela v úterý 6. února 2018 ve věku 80 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 16. února 2018 od 13.00 v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!

 

masopsut.jpg

Rozverná kobylka, maškary, pochutiny všeho  druhu. Neklamný důkaz masopustního veselí. Poté, co krátce po 16. hodině dal starosta obce svolení k průvodu, vypukla ve čtvrtek 8. února 2018 oslava Masopustu v Dlouhé Třebové. Kobylka byla nakonec utracena obecním rasem, aby ale posléze obživla po úpěnlivé prosbě shromážděných maškar a dětí. "Živá voda" přivedla kobylku k životu a veselí mohlo pokračovat. Po vystoupení dětí se veselí přesunulo do hospody, kde byla akce zakončena u sousedského posezení. Pořádalo sdružení Dlouhotřebovské tradice.

 

Hasiči zasahovali v podvečer 14. února 2018 u požáru v čp. 357. Výjezd byl hlášen po 19. hodině. Příčinou vznícení byly chycené saze v komíně.

 

Skupina Primátor obstarala hudební produkci na plese, který se konal v sobotu 17. února 2018 od 20.00 ve Víceúčelovém sále. Pořádali jej hasiči. Pro návštěvníky byl připraven vyzdobený sál, občerstvení, tombola. Tanečním vystoupením pobavily hosty dlouhotřebovské ženy. Lidé tančili do pozdních nočních hodin.

 

V pondělí 19. února se sešli radní obce. Projednali spoluúčast na projektu "Strategický rámec MAP do roku 2023 pro Základní a mateřskou školu Dlouhá Třebová" ve výši 11.600,- Kč.  Schválila finanční dar pro nadační fond "S námi je tu lépe" na zakoupení přístroje pro Orlickoústeckou nemocnici. Schválila příspěvek na 7 dojíždějících žáků do ZŠ v aktuálním školním roce.

Radní schválili konání akce Setkání rodáků, občanů a přátel obce na 8. září 2018. Schválili nákup digitální kamery pro potřeby video-kroniky obce. Schválili příspěvek na nákup, obalení a rozvoz knih  Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. Rada obce schválila finanční dar pro pořádání základního kola závodu Vlčat a Světlušek pro 3. oddíl Skauta Dlouhá Třebová. Neschválila úlevu, slevu - žadatelce od placení místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro důchodový věk.

 

Ve stejný den se krátce po půl páté odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu sešel Organizační výbor Setkání rodáků, občanů a přátel obce, aby zahájil přípravy na tento zářijový počin. Ve výboru jsou zastoupeni jak dobrovolníci z řad občanů, tak spolky, instituce zde působící.

 

s1180014.jpg

V tělocvičně probíhal v sobotu 24. února 2018 IV. ročník zimního atletického víceboje pro děti narozené v letech 2005 - 2012. Svoji daň si vybrala vlna respiračních onemocnění a z původně 87 nahlášených dětí dorazilo nakonec 54 účastníků. I tak se jednalo o vydařený počin a dlouhotřebovské naděje se v konkurenci mladých atletů z okolí neztratily. Pořádala Tělovýchovná jednota.

 

Necelý měsíc od posledního veřejného zasedání se ve středu 28. února 2018 od 17.00 znovu sešli zastupitelé. Řešili odprodej pozemkových parcel 251/11, 204/10 a 1513/17 od soukromých vlastníků do vlastnictví obce. Nákup nových strojů traktor ZETOR, JCB 3cx Compact a odprodej stávajících, kterými obec nyní disponuje. Rozpočtovaná částka na nákup techniky dosahuje výše  3,340.000,- Kč. V rozpravě se hovořilo o situaci po opravě komunikací v některých částech obce, tvorba louží, problematika podloží. Zpracovává se projekt na přechod přes komunikaci I/14, chodníky. Schválení bezpečnostních prvků podléhá Krajskému ředitelství Policie ČR. Dodatečně bude zpracován, respektive včleněn do stávajícího - projekt na instalaci měřičů rychlosti v dané lokalitě. Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím ředitelky školy vyhlásit na 30. dubna 2018  ředitelské volno pro žáky Základní školy. Uzavřena bude i školní družina.

brezen.jpg

img_0015.jpg

V sobotu 3. března 2018 od 14.00 patřila tělocvična Dětskému karnevalu. Letos se nesl v duchu Večerníčku. Pro malé i větší děti byly připraveny soutěže, reprodukovaná hudba, balonky. Pro všechny návštěvníky pak bohaté občerstvení. Nechyběla ani tombola, která skýtala nespočet zajímavých cen. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ ve spolupráci s partnery a sponzory akce.

 

Noví občánci byli přijati starostou Dlouhé Třebové do svazku obce. Vítání miminek se uskutečnilo v sobotu 10. března 2018 dopoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu.

 

Myslivecký spolek bilancoval svoji činnost. V sobotu 10. března od 17.00 měli myslivci ze spolku Třebovská obora výroční schůzi v sále Na Rychtě.