Jdi na obsah Jdi na menu

2017

2. 1. 2017

Leden 2017

1snih2017.jpg

Teploty dosahující až dvouciferných hodnot pod nulou, to je průvodní jev letošní zimy. Nový rok přivítali občané na mnoha místech naší obce. Krátce po půlnoci rozzářily oblohu rachejtle a další produkty zábavné pyrotechniky. 2. ledna se k mrazivému počasí přidaly sněhové srážky. Tvořilo se náledí.

 

S manželkou Jaroslavou prožil Miloslav dlouhý život. Pár se dočkal i Zlaté svatby.

Foto: J. Marková, 2011 S manželkou Jaroslavou prožil Miloslav dlouhý život. Pár se dočkal i Zlaté svatby.

Zemřel Miloslav Štancl. Na sklonku roku odešel pan Miloslav Štancl. V obci byl známou a respektovanou osobou. Byl dlouhodobě nemocný, zemřel 29. prosince 2016 v kruhu své rodiny ve věku 79 let. Celý svůj život prožil v rodné obci. Jeho rodina byla během 2. světové války zapojena do odbojových aktivit, Miloslavův otec za to posléze zaplatil životem.

 

Miloslav Štancl byl pedagogem a učitelské dráze se věnují i jeho dcery. V letech 1977 - 1990 byl ředitelem na ZŠ Zdeňka Nejedlého, dnes ZŠ Bří Čapků, v Ústí nad Orlicí. Poté působil na škole v Libchavách. Nesmí se opomenout jeho nesmazatelné působení v místní tělovýchově, především v oblasti odbíjené. Soukromě také doučoval angličtinu. Poslední rozloučení proběhne v kruhu rodinném. Čest jeho památce!!

 

Sbor dobrovolných hasičů měl výroční schůzi. Konala se v sobotu 7. ledna 2017 v sále Na Rychtě.

 

První z letošních kulturních počinů proběhl ve zdejším Víceúčelovém sále. Sobota 14. ledna 2017 patřila  Mysliveckému sdružení Třebovská obora a jejich plesu.

 

V pondělí 16. ledna 2017 zemřel pan Vlastislav Vala, který trvale žil v Praze. Se svojí chotí měl jednoho syna. Podlehl těžké nemoci. Bylo mu 64 let. Čest jeho památce!!

 

Předposlední lednovou sobotu se v zasedací místnosti Obecního úřadu uskutečnilo Vítání občánků. 21. ledna 2017 dopoledne jej pořádala Sociální a kulturní komise obce. Od posledního vítání na jaře loňského roku se narodila tato miminka: Haifler Jeroným, Langrová Laura, Šmídová Adéla, Vojáček Ondřej, Špais Samuel, Bečka Matyáš. Přejeme jim do života jen to nejlepší!!

 

16299462_1317146461684149_5591157129850405001_n.jpg

Foto: R. Pošepná, 2017 Děti se formou hry seznámí s cizím jazykem.

S výukou cizího jazyka se může začít už ve školkovském věku. V zasedací místností Obecního úřadu bylo ve středu 25. ledna 2017 živo. Své místo zde našla jazyková školička, kterou pořádá 1. Jazyková UO manželů Pošepných.

duchodci-2008-12.jpg

Foto: M. Lamplot, 2008 Dvě paní Věry při vzájemné konverzaci na Setkání důchodců v dubnu 2008. Vlevo paní Věra Jasanská, vpravo paní Věra Jedličková. Obě dvě dámy již nejsou mezi námi. Paní Věra Jasanská zemřela v říjnu roku 2013.

Na sklonku měsíce ledna odešla paní Věra Jedličková, rozená Moravcová. Maminka, babička a prababička se dožila úctyhodného věku. Zemřela 30. ledna ve věku nedožitých 90 let. Poslední rozloučení proběhlo v úterý 7. února 2017 od 11.00 hodin dopoledne v kapli sv. Anny v Hylvátech. Čest její památce!!

 

Na začátku měsíce ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se v obci na charitativní účely vybrala částka ve výši 23.005,- Kč.

Únor 2017

Technické potíže stály za nevyvezením komunálního odpadu jednotlivých domácností v obci. 1. února 2017 tak sběrné vozy nevyjely. Náhradní termín svozu byl stanoven na pátek 3., respektive sobotu 4. února 2017.

 

Poprvé v letošním roce se sešli radní obce. Na svém pondělním zasedání, 6. února 2017, přijali mj. Provozní řád Víceúčelového sálu. Dále Rada obce schválila finanční dar na akci Dětský karneval, příspěvek na oslavu 70. výročí MŠ, zakoupení travní sekačky pro MS Třebovská obora, Spisový řád Obecního úřadu, včetně Spisového a skartačního plánu, záměr převést komunikaci k plánovaným domům na Nivě do majetku obce. Rada obce naproti tomu nevyhověla žádosti o zřízení dvou parkovacích míst před čp. 251 na dolním konci a neschválila prodej pozemkové parcely č. 1569/3.

 

Měsíc Leden byl podle meteorologů teplotně podnormální. Průměrná teplota činila - 5 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota v Pardubickém kraji byla naměřena na Dolní Moravě a činila 6,6 °C (naměřeno 29. ledna 2017). Nejnižší minimální teplota v našem kraji činila - 25,7 °C. Sedmý lednový den byla tato teplota naměřena v Jevíčku, v Lanškrouně to bylo - 25, 3 °C. I co se týče srážek - se jeví první měsíc v roce - pod normálem.

 

Ve Víceúčelovém sále se tančilo. V sobotu 18. února 2017 zde od 20.00 proběhl Hasičský ples. Nechybělo občerstvení a nezbytná tombola. K tanci hrála skupina Primátor z České Třebové. Zpestřením bylo nepochybně i taneční vystoupení přívratských hasičů.

16819442_10155833063079689_5150878132235843754_o.jpg

Foto: MK foto, 2017.  Karolína Kapounová při sobotní vernisáži své výstavy.

Tentýž den se v ústeckém klubu Popráč konala v 18 hodin 18 minut vernisáž výstavy ÍTUNDÉLHO malířky Karolíny Kapounové z Dlouhé Třebové. Karolína působí coby pedagožka na ZŠ Třebovská v Hylvátech a věnuje se výtvarné tvorbě. Výstava potrvá do 10. března 2017.

 

Zemřela paní Hana Weissová ze Skalky. Maminka od dvou synů a babička odešla v úterý 21. února 2017. Bylo jí 57 let. Poslední rozloučení se uskuteční v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí dne 28. února 2017 od 11. 00 hodin. Čest její památce!!

 

Hudební rocková formace Modrý Mauricius odehrála v sobotu 25. února 2017 od 20.00 další z ročníků Hokejového plesu. Konal se v sále Hostince Na Rychtě.

 

V pondělí 27. února 2017 se sešli radní. Rada projednala dodatek ke smlouvě o odborné pomoci s Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí, která zajišťuje nákup a obměnu knih v naší obecní knihovně. Obec přispěje na výměnný fond příspěvkem ve výši 20.000,- Kč. Na žádost občanů čp. 232 rada schválila opravu příjezdové cesty ve dvoře Starého činžáku. Rada schválila firmu Tender Consulting pro provedení organizace veřejných zakázek malého rozsahu (víceúčelové hřiště, rekonstrukce a oprava chodníků v ulicích Ústecká a Na Rybníku, dopravní automobil pro jednotku SDH). Rada obce registruje žádost města Ústí nad Orlicí na převzetí mostního objektu U Tří mostů do vlastnictví obce, Rada obce si vyžádá právní stanovisko a poté o celé věci rozhodne zastupitelstvo obce. V závěru zasedání schválili radní obce program zastupitelstva obce na středu 8. března 2017 od 17.00 hodin.

 

Březen 2017

Uskutečnilo se veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Proběhlo ve středu 8. března 2017 od 17.00 hodin. Starosta zde podal informace o činnosti Obecního úřadu a Rady obce. Jsou vyklízeny prostory v přízemí Obecního úřadu, kde do dubna loňského roku sídlil poštovní úřad. Připravuje se výstavba hřiště a rekonstrukce a výstavba chodníků. Byly odeslány podklady pro dotaci na dopravní automobil pro Jednotku SDH, opravu dvou kulturních památek na území obce - plastik Nejsvětější Trojice a Jana Nepomuckého.

Byly podány zprávy Kontrolního a  Finančního výboru. Mezi přijatými položkami se objevilo schválení složení komise pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu pro víceúčelové hřiště, převzetí komunikace od soukromého vlastníka Na Nivě do vlastnictví obce pod podmínkou, že zde budou před dokončením nejméně 4 domy. Projednávala se také záležitost prodeje pozemkové parcely 1569/3. Rada odprodej celého pozemku nedoporučila, zastupitelstvo souhlasí s odprodejem té části, kterou si žadatel oplotil. Byl vzat na vědomí výsledek auditu, který proběhl 9. února tohoto roku. V závěru schůze informoval starosta obce Jaroslav Kašpar o povrchu budoucího víceúčelového hřiště, místostarosta Horák informoval o svěrných dvorech na začátku měsíce dubna. Předsedkyně Sociální a kulturní komise Šimková pak oznámila termín Setkání důchodců, které proběhne v sobotu 8. dubna 2017.

dsc_0775--5-.jpg

Foto (internet), 2016. Pohled na loňskou výroční schůzi myslivců v sále hostince Na Rychtě.

Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Třebovská obora se konala v sobotu 11. března 2017 od 17.00 hodin v sále Na Rychtě.

 

17310173_1341268859268384_4863678455017462497_o.jpg

Foto: Petr Špatenka, 2017.

Víceúčelový sál hostil tradiční Karneval. Děti v sobotu 18. března 2017 čekal program s moderátorem Janem Onderem a známým kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová.

 

Další z řady výročních a bilančních setkání se uskutečnilo v pátek 24. března 2017 od 19.00 v tělocvičně. Svoji valnou hromadu zde měla Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová.

 

V sobotu 25. března 2017 se konala oslava 70. výročí od otevření MŠ v obci. Na dopoledne byl připraven Den otevřených dveří, na který zavítaly desítky návštěvníků všeho věku. Prostory školky byly vyzdobeny dětskými pracemi, nechyběly ani kroniky, které mapují celých sedm desetiletí existence výše zmíněné instituce.

 

Duben 2017

Hasiči z Ústí nad Orlicí byli v sobotu 1. dubna 2017 povoláni k vyproštění muže, který zůstal zaklíněný mezi vozidlem a zdí domu v ulici Na Nivě. Vyproštěný byl ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

 

Ve středu 5. dubna 2017 zasedala Rada obce.  Vydala stanovisko k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku silnice č. 14 na katastru obce, schválila navýšení odměny pro předsedkyni Kulturní a sociální komise obce. Následně přidělen uvolněný byt v nástavbě domu čp. 232. Rada vyjádřila souhlas s používáním znaku obce na sportovních dresech místní TJ. Byl schválen hospodářský výsledek ZŠ a MŠ a schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ za uplynulý rok a z rozpočtové oblasti pak došlo ke schválení rozpočtového opatření č. 1/2017. Dále bylo řešeno volné pobíhání psů, kterého přibývá, včetně problematiky příslušné obecně závazné vyhlášky vztahující se k předepsaným podmínkám, za jakých je možno se psům v obci pohybovat.

 

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 zemřel pan Luděk Dušek. Podlehl vážným zraněním, které utrpěl po kolizi s vozem. Bylo mu 59 let. Poslední rozloučení proběhlo ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 12.00 hodin v obřadní síni Městského krematoria v České Třebové. Čest jeho památce!!

 

V pátek 7. dubna 2017 zemřel pan Václav Pirkl. Odešel náhle, ve věku nedožitých 64 let. Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo v úterý 18. dubna 2017 od 14.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Čest jeho památce!!

 
V sobotu 8. dubna 2017 se po dvacáté-šesté sešli senioři z obce. Setkání důchodců pořádal Obecní úřad ve spolupráci se zastupiteli a Kulturní komisí.
 
 
V neděli 9. dubna 2017 se - krátce po 15. hodině - u Dolského potoka na rozhraní katastrů Knapovce a Dlouhé Třebové vysvětila Boží muka, která byla před časem poškozena vandalem a nyní znovu obnovena.
 
 
14. dubna 2017 - zemřela paní Vlasta Škorvánková. Odešla ve věku 61 let. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 21. dubna 2017 v 10.00 hodin v obřadní síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!!
 
 
Ve středu 26. dubna 2016 se sešli radní obce. Schválili smlouvu o provedení stavby na výstavbu chodníků v obci, zhotovení digitálního povodňového plánu v souladu s platnou legislativou, nákup osobního vozu na rozvoz obědů z místní školy, pořizovací cena ojetého vozu nesmí přesáhnout 180.000,- Kč. Dále se zabývala problematikou výměny podlahové krytiny /lina/ v obecním domě čp. 232 - kde jsou lina po uplynutí životnosti. Maximální cena za m2 je 350,- Kč. Při výběru dražší nabídky, rozdíl doplatí nájemník. Obecní úřad si vymínil posouzení cenové nabídky a objednání položení krytiny.
 
 
Téměř dvě desítky předškoláků se zúčastnily se svými rodiči zápisu do 1. třídy. Ve středu 26. dubna 2016 se na zdejší školu bylo možné zapsat od 14.00 do 16.30 hodin.
 

18339715_1520607514647764_1163410041_o.jpgFoto: Adam Lísal,  2017

5. května 2017 - Páteční silná bouřka se neobešla bez následků. Situace večer U Transformátoru.
 
V centru obce, na rozhraní ulic Na Placi a Ústecká se ve středu 17. května 2017 stala dopravní nehoda. Střet cyklistky s osobním automobilem. Na místě zasahovala RZS a Policie ČR.
 
Pátek 19. května 2017 patřil  divadlu. Ochotníci z obce pozvali do sálu hostince Na Rychtě veřejnost na premiéru hry (Ne)svatba. V hlavních rolích se publiku představila nová sestava ve složení: Iveta Pirklová, Jana Kántorová, Tomáš Kántor a Jan Vaněk. Další představení se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 19.00.
 
V sobotu 20. května 2017 se od 10.00 hodin na Starém hřišti konala okrsková hasičská soutěž. Pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů.
 
U Myslivecké chaty se v neděli 21. května 2017  konal další ročník soutěže v orientačním běhu pro děti i dospělé. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ. Fotogalerie Petra Špatenky zde.