Jdi na obsah Jdi na menu

2. dubna 1879

2. protokol sepsaný dne 25. března 1879 na 3 hodiny odpoledne svolána veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Dlouhá Třebová. Jelikož se nesešel dostatečný počet k řádnému uzavírání, byl starosta obce nucen stanoviti nové sezení na den 2. dubna 1879, ku kterému dostavilo se mimo   obecního starosty 10 p. členů, tedy shledáno, že jest dostatečný počet k řádnému uzavírání. Člen p. Jan Fišar nedostavil se, když již doba předvolání vypršela, aniž by podal omluvu. Na dotaz obecního starosty zdali shromáždění promíjí jeho neomluvení, jest jednohlasně vyjádření, že se má bez jeho přítomnosti jak program od 25. března předléhá dále pokračovati.

PROGRAM

1.) Starosta obce předloží sepsaný protokol o pronájmu místnosti pro III. třídu školních dítek k podpisu.

Protokol sepsaný o pronájmu místnosti pro III. třídu s manžely František a Rosálie Stránský, béře zastupitelstvo k vědomosti a svolili ze svého středu dva pány členy, a sice p. Jana Štancla a p. Františka Habigera by spolu se starostou obce protokol ten podepsali.

2.) Definitivní usnesení a uzavření, mají-li se práce zednické při zřizování té najaté místnosti dát vykonati z ruky za denní plat, aneb kterému zedníku.

Usneseno jednohlasně, že se má práce zednická, která potřebná bude za denní mzdu dát vykonat tomu, kdo za přiměřený plat tu samou se vzíti chce. Načež dostavil se p. František Stránský č. 155, že on zednické a potřebné nádenické práce na sebe vezme za denní mzdu 1 zl. 40 kr.

 

František Sršeň, v.r.

starosta obce