Jdi na obsah Jdi na menu

1954 - 1957

25. 1. 2009

Obec v letech 1954 – 1957

 

24. května 1954 – 28. května 1957

Předseda MNV : Kovář Josef (čp. 65), zvolen 29. května 1954

Tajemnice MNV : Jarmila Škodová

 

Členové Rady MNV :

Kovář Josef – předseda MNV (čp.65), Škodová Jarmila – tajemnice MNV, Morkes Václav (čp.13), Janko Alois (čp.252), Horák Jan (čp.223), Morkes Jan (čp.260).

 

Komise :

Finanční

Předseda : Horák Jan (čp.223)

Členové : Broulík Jan (čp.272), Šilar Miroslav (čp.232), Adamec Jaroslav (čp.268), Balcar Jaroslav (čp.29), Kovář Rudolf ml. (čp.75), Škorpilová J. (čp.124), Štancl František (čp. 174).

 

Školská

Předseda : Jaroslav Stránský (čp.268)

Členové : Josef Coufal – ředitel školy, Hýbl Bedřich (čp.248), Marešová Jaroslava (čp.199) – učitelka školy, Renčínová Eva – učitelka MŠ, Broulík Josef (čp.56), Kovář František (čp.292), Kubišta Alois (čp.287), Rybka Bohumil (čp.85), Biedermanová Milada (čp.142).

 

Zemědělská

Předseda : Pirkl Svatoslav (čp.97)

Členové : Pirkl Rudolf (čp.201), Vavřín Rudolf (čp.197), Kříšťan Vilém (čp.142), Šimek František (čp.51), Cejnar Emil (čp.109), Jasanský Rudolf (čp.101), Hác František (čp.182), Dobroucký Karel (čp.69), Dobroucký František (čp.208), Peterec Josef (čp.109), Rybka Jaroslav (čp.146), Mikeš František (čp.98).

 

Pro výstavbu

Předseda : Kapoun Vlastimil (čp.84)

Členové : Špatenka Bedřich (čp.217), Sýkora Josef (čp.60), Pirkl Alexandr (čp.263), Pirkl Bohumil (čp.179), Stránská Marie (čp.268), Kovář Rudolf (čp.50).

 

Zdravotní

Předseda : Pirklová Marie (čp.93)

Členové : Hlína Bohumil (čp.88), Pirkl Alois (čp.239), Šmídová Františka (čp.117), Machová Jar. (čp.209), Vaňousovi Anežka (čp.24), Snítilová Jar. (čp.122).

 

Pro vnitřní obchod a sběr odpadových surovin

Předseda : Zoubele Josef (čp.245)

Mach Rudolf (čp.209), Pávková Anna (čp.220), Jiroušková Viktorie (čp.89), Mazurová Miloslava (čp.175), Novotná Marie (čp.112), Šimek Ladislav (čp.44), Kovář Josef (čp.127), Šmíd Jan (čp.250), Štarman Alois (čp.53), Špatenka Jan (čp.112), Beran Rudolf (čp.199).

 

Pro socializaci vesnice

Předseda : Kašpar Jaroslav (čp.215)

Členové : Skála Jan (čp.107), Morkes Jan (čp.260), Fišar Jan (čp.192), Pakosta Jiří (čp.232).

 

6. června – uspořádalo Sdružení rodičů a přátel školy „Mezinárodní den dětí“ na dětském hřišti u školy.

 

4. července – pořádala místní požární jednota na sokolském cvičišti „Staročeskou pouť“. Zároveň uspořádala Jednota spotřebních družstev „Družstevní den“.

 

27. července – ve schůzi MNV byla schválena bytová komise ve složení : Stránská Marie (čp.268), Škodová Jarmila, Snítil Josef (čp.122), Hlína Bohumil (čp.88), Kašpar František (čp.232).

 

3. října – byla sehrána v Rychtě dětská hra „Velký komediant“ od Janovského. Hráno odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Režie Prokop Fajt. Vybráno bylo 1 164,-Kčs. Vydání činilo 1 091,10,- Kčs. Zisk tedy – 72,30,-Kčs.

 

28. listopadu – byly provedeny volby do Národního shromáždění.

 

14. prosince – ustavena ve schůzi rady MNV komise pro zvelebení obce na základě usnesení strany a vlády. Předsedkyně : Škodová Jarmila. Členové : Stránský Jaroslav (čp.268), Rybka Josef (čp.116), Řehák Karel (čp.78), Mach Rudolf (čp.209), Švíř Josef (čp.274), Mikešová Jitka (čp.232), Mlejnek Josef (čp.232), Vavřín Karel (čp.163), Vaněk Václav (čp.157), Sýkorová Slávka (čp.135).

 

25. prosince – byla sehrána hra „Ženský zákon“ od I. G. Tasovského za režie Prokopa Fajta. Excelentní výkon Zdeny Fajtové. Příjem 1 016,- Kčs, vydání 836,20,-Kčs, zisk 179,80,-Kčs.

 

31. prosince – na ukončení roku pořádali členové požární jednoty „Veselý silvestrovský večer“ v Rychtě.

 

1955

8. ledna – vystoupil náš divadelní odbor při Osvětové besedě pohostinsky v Knapovi, kde sehrál divadelní hru „Ženský zákon“.

 

16. ledna – od druhé hodiny noční do sedmé hodiny ranní byla velká sněhová bouře s blesky. Na několik místech i uhodilo. V tento den bylo velké náledí, takže bylo způsobeno mnoho úrazů sklouznutím na ledě. Autobusy mohly jezdit teprve od sedmé hodiny ranní, kdy silnice byly již posypány mourem.

 

6. března – uspořádal Výbor žen oslavu MDŽ v hostinci v Rychtě. Účast 300 osob. V tento den prováděly dvojice též podpisové akce na obranu míru a zákaz používání atomových zbraní. Prohlášení podepsali téměř všichni občané. Při podpisování závazků bylo získáno 495 hodin, které budou odpracovány na zvelebení obce. Zemědělci dodají nad stanovený plán 3.100 kg. hovězího masa, 1 140 kg. vepřového masa, 1 970 l. mléka a 80 ks. Vajec.

 

9. května – byla uspořádána oslava vítězství u pomníku padlých, kde promluvil předseda MNV Kovář Josef. Po skončení proslovu byl průvod s hudbou Jar. Pirkla na místní hřbitov ke hrobu umučených z transportu smrti, kde promluvil Rudolf Rybka.

 

12. června – pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy Mezinárodní den dětí. Pro nepříznivé počasí byl konán v hostinci v Rychtě. V ten den byl velký déšť a padaly kroupy.

 

18. června – se konala v Rychtě oslava sedmdesátiletého trvání místního hasičského sboru. Přednášku měl Rudolf Rybka, který přednesl dějiny sboru od založení až po dnešní dobu. Spoluúčinkovala zdarma hudba Jarky Pirkla.

 

19. července – v 18.00 odpoledne byl silný liják jako při průtrži mračen a padaly kroupy velikosti až holubího vejce. Na 20 ha byla úplně zničena úroda. Klasy u obilí byly zpřeráženy, bramborové natě a řepné chrásty byly též rozbity.

 

1. listopad – první listopadové úterý nebyla v naší obci - ani v jedné z prodejen - k dostání sůl, takže kde nebyla sůl v zásobě, museli vařit jídlo sladké. Vzpomněli jsme si při tom na pohádku „Sůl nad zlato“.

 

5. listopadu – provedli pionýři z místní národní školy štafetový běh s poselstvím Sovětskému svazu.

 

4. prosince – pořídil na vlastní náklad elektrické světlo na cestě ke dvoru pan Jaroslav Rybka (čp. 146).

 

29. prosince – ve 13.15 hodin odpoledne velká sněhová bouře a kroupy s deštěm.

 

1956

5. ledna – pořádala jednota požární ochrany školení zemědělců v protipožární ochraně. Přednášku řídil velitel pan František Štěpánek.

 

25. února – pořádala místní jednota „Sokol“ Maškarní ples v Rychtě.

 

26. února – uspořádal místní Svazarm - Sokolovský závod branné zdatnosti.

 

13. března – ve schůzi Rady MNV byl schválen rozpočet obce na rok 1956. Příjem činí 96.630,- Kčs a vydání 142.317,- Kčs.

 

1. dubna – pořádala místní organizace Čsl. svazu mládeže pomlázkovou zábavu v hostinci na Rychtě.

 

16. dubna – 23. dubna - byl v naší obci vyhlášen „týden čistoty“.

 

30. dubna – sehrál místní divadelní odbor Osvětové besedy hru „Chudák manžel“ od Moliera. Režii měl Prokop Fajt.

 

8. července – pořádala jednota požární ochrany „Staročeskou pouť“ na sokolském cvičišti. Večer byla taneční zábava v hostinci v Rychtě.

 

1. července – byla provedena hromadná hledačka mandelinky bramborové, tzv. imperialistického brouka.

 

21. července – uspořádal Svaz Československo- Sovětského přátelství uspořádal na sokolském cvičišti „Besedu pod lipami“. Účast 150 osob.

 

31. července – hlášen výskyt mandelinky bramborové na pozemcích Oldřicha Morkes (čp.47) a Anežky Štanclové (čp.110). V tento den započaly v naší obci žně. První měl posekáno žito František Stránský (čp.186).

 

21. srpna – byla přijata budova místní kampeličky (čp. 235) do majetku MNV.

 

25. září – ve schůzi rady MNV byli navrženi soudci z lidu : Skála Jan (čp.107) a Škorpil Václav ml. (čp. 124).

 

12. listopadu – proběhla obecní přehlídka koní.

 

1957

15. ledna – ve schůzi rady MNV bylo usneseno podati návrh ONV na zbourání časti domu čp. 20 a čp.115. Stavení čp. 115 musí si zbourat majitel Václav Šmíd. V této schůzi byl dále schválen akční plán na volební období 1957 – 1960 :

 

1) Zavedené elektrického proudu do Zacharovce k čp. 165 Šimka Aloise a k čp. 278 Kristiny Kolářové.

2) Zřízení nákladní rampy na dobytek.

3) Oprava zdi kolem hřbitova.

4) Úprava prostranství kolem obecní váhy.

5) Výstavba 14 bytových jednotek za zbouraná stavení při rekonstrukci silnice.

6) Přístavba školy a místní požární zbrojnice.

7) Zřízení vodovodu v čp. 232 a úprava cesty od čp. 34 k čp. 142.

8) Rekonstrukce mostu u čp. 149 a 119.

9) Oprava obecního domu čp. 229.

10) Požadavek všech občanů jest postavení kulturního domu v naší obci. Dále bylo schváleno zřízení provozoven místního hospodářství.

 

Slepičí mor – počátkem února se vyskytl slepičí mor, nejdříve u Mikšů (čp. 166). Přes noc polovina slepic pošla. Ostatní pošly během několika dnů. Místním rozhlasem bylo vyhlášeno, aby si každý nechal slepice, psy, a kočky uzavřené doma ve svém dvorci. Za čtyři dny začaly chcípat slepice i u souseda Antonína Junka (čp.152).

 

18. března – ve 4 hodiny odpoledne byla velká sněhová vichřice s deštěm a bouřkou. Vítr byl tak silný, že v sousedních Hylvátech na dvou kolnách odtrhl celou lepenkovou střechu, takže zbyly holé zdi.

 

2. dubna – ve schůzi rady MNV byl projednán rozpočet na rok 1957. Příjem činí 106.000,- Kčs a vydání 150.000,- Kčs. Zároveň bylo schváleno převzetí kina do správy obce od Čsl. státního filmu. Vedoucím byl jmenován Miroslav Šilar (čp.232).

 

23. dubna – se konaly schůze všech volebních obvodů v místních hostincích a v kanceláři MNV, kde se představovali voličům navržení kandidáti do MNV.