Jdi na obsah Jdi na menu

1945 - 1946

28. 1. 2009

Obec v letech 1945 – 1946

 

10. května 1945 – 13. září 1945

 

Předseda Místního národního výboru : Rudolf Kovář (čp. 75) , zvolen 10. května 1945

Náměstek předsedy MNV : Ladislav Šimek (čp. 44)

 

Další členové MNV: Kubišta Rudolf (čp.228), Jansa Adolf (čp.124), Morkes Ladislav (čp.265), Brůžek Otakar (čp.235), Pirkl Rudolf (čp.97), Hainz Josef (čp.246), Vavřín Josef (čp.8), Skála Jan (čp.107), Dobrovský Otokar (čp.199), Rybka Rudolf (čp.178), Broulík Josef (čp.212), Mrštný František (čp. 238), Morkes Václav (čp.13), Mikeš František (čp.98), Šimek František ml. (čp.131).

 

Rada MNV : Kovář Rudolf -předseda MNV, Šimek Ladislav – náměstek předsedy MNV, Pirkl Rudolf, Jansa Adolf, Vavřín Josef, Hainz Josef.

 

Komise a výbory :

 

Policejní komise

Předseda : Broulík Josef

 

Stavební a bytová

Předseda : Jansa Adolf

 

Rolnická

Předseda : Mikeš František

 

Sociální a zdravotní

Předseda : Rybka Rudolf

 

Školská a osvětová

Předseda : Otokar Dobrovský

 

Finanční

Předseda : Brůžek Otakar

 

Zásobovací

Předseda : Kubišta Rudolf

 

Další funkce :

 

 

Obecní pokladník

Řehák Josef (čp.100)

 

Člen okresního národního výboru za naši obec :

Josef Peterec (čp.190)

 

13. září 1945 – 29. června 1946

 

Předseda Místního národního výboru : Rudolf Kovář (čp. 75) , zvolen 13. září 1945

Náměstek předsedy MNV : Ladislav Šimek (čp. 44), zvolen 13. září 1945

 

Členové MNV:

Za KSČ : Kaplan Jaroslav (čp.292), Vavřín Josef (čp.8), Rybka Rudolf (čp.178), Bělina Josef (čp.136).

Za soc.dem. : Morkes Ladislav (čp.265), Snítil Josef (čp.122), Řehák Josef (čp.100), Šmíd František (čp.180).

Za stranu lidovou : Renčín Josef (čp.19), Jasanský Vincenc (čp. 5), Horák Jan (čp.223), Pirkl Jan (čp.62).

Za stranu nár.socialistickou : Kubišta Rudolf (čp.228), Rybka Jaroslav (čp.198), Šimek Ladislav (čp.44), Pirkl Rudolf (čp.97).

Za ČSM : Renčín Miloslav (čp.95).

Za Jednotný svaz českých zemědělců : Kovář Rudolf (čp.75).

 

Rada MNV : Kovář Rudolf -předseda MNV, Šimek Ladislav – náměstek předsedy MNV, Jasanský Vincenc, Morkes Ladislav, Vavřín Josef, Renčín Miloslav.

 

Komise a výbory :

Stavební

Referent : Jan Horák

 

Bytová

Referent : Šmíd František

 

Rolnická

Referent : Pirkl Rudolf

 

Sociální a zdravotní

Referent : Vavřín Josef

 

Školská

Referent : Kaplan Jaroslav

 

Finanční

Referent : Kubišta Rudolf

 

Osvětová

Referent : Rudolf Rybka

 

Hřbitovní

Referent : Pirkl Jan

 

Komise pro rozdělování bot

Referent : Jasanský Vincenc

Členové této komise : Snítil Josef(čp.122), Mazura František (čp.265), Mikeš Jan (čp.164)

 

Významné události :

 

 

1945

Dle vládního nařízení jsou ve všech obcích zřizovány lidové soudy a to z osob, které byly postiženi nacistickou perzekucí. U nás jsou členy tohoto soudu, který bude soudit národní zrádce a kolaboranty – Pirkl František (čp.37), Kašpar František (čp.232), Slezák Ladislav (čp.67) a za partyzány Junek Jan (čp.124).

V obci je ustanoven bezpečnostní sbor - z místních občanů, k zadržení vojínů německé národnosti, dále ku konání hlídky po obci a čištění okolních lesů od skrývajících se Němců. Velitelem tohoto oddílu jmenován Rudolf Pirkl (čp.97).

Jmenováni národní správci na zkonfiskovaných majetcích. Na Mlejnkově statku (čp.20) je národním správcem jmenován pan Josef Špatenka (čp.134).

Na polní práce vůkol obce jsou určeny ženy říšskoněmecké národnosti.

 

3. června uspořádal nově založený Svaz Československé mládeže taneční zábavu v Rychtě.

 

Dne 18. srpna byla v naší obci provedena sbírka na Lidice a válkou poškozená města na Moravě. Sbírka vynesla přes 30 000 Kčs. Na Lidice a Ležáky odesláno po 1 000 Kčs, městu Vyškovu 5 000 Kčs a Moravské Třebové 10 000 Kčs.

 

21. srpna se obecním tajemníkem stal Josef Hainz.

 

Na ukončení žní uspořádány místní osvětovou komisí a odbočkou mládeže „Staročeské dožínky“. Průvod vyšel od Háců u Tří mostů. Výstupy a scénu na sokolském cvičišti nacvičili členové místního divadelního spolku. Velká účast občanstva z celé obce. Čistý zisk 14 360 Kčs. Z tohoto zisku věnováno 10 000 Kčs na zřízení místního rozhlasu a 2000 Kčs místní knihovně.

 

V průběhu roku byly odesílány různé finanční částky na pomoc zničeným oblastem naší vlasti.

 

Tak jako v jiných obcích nastává i od nás stěhování rodin do pohraničí, kde po odsunutí Němců zůstalo mnoho domů prázdných. Tak z obecního domu čp.229 se stěhují do Rybníka Morkes Václav, Bouška Bohumil, Pirkl Josef. Dále Pirkl František (čp.205) a Pirkl Jan (čp.230). Do Libchav stěhuje se Mužík Alois. Pešorna Jan (čp.171) a Morkes Jar. (čp.22) stěhují se do Třebovice a Hýbl Jaroslav do Trpíku.

 

17. října MNV rozhodlo o vybírání poplatku 5 Kčs ke každé vstupence na zábavu na zřízení obecního rozhlasu.

 

20. prosince byla zvolena ve schůzi MNV Letopisecká komise. Za členy navrženi Pirkl Rudolf, Morkes Jan, Dobrovský Otakar, Štancl Eduard, Kovář Engelbert. Kronikářem obce stvrzen Rudolf Rybka.

 

Na ukončení roku 1945 uspořádán členy hasičského sboru veselý Silvestr v hostinci na Rychtě za velké účasti místních občanů.

 

1946

10 ledna – při MNV ustavena Textilní komise. Navrženi jsou tito členové : Kavka František (čp.246), Vacek Bohumír (čp.138), Zoubele Josef (čp.238)

 

10. ledna - na téže schůzi MNV bylo jednáno o postavení pomníku umučeným a zemřelým spoluobčanům z naší obce. Za zabavené kožené rukavice, které byly uloženy na MNV, bylo utrženo 4 100 Kčs, které byly věnovány tomuto účelu.

 

19. ledna – Hasičský ples v hostinci u Vaňků.

 

31. ledna – Svaz brannosti v naší obci má velitele. Stal se jím Jan Broulík, rotný v záloze. Zástupcem se mu stal František Dobroucký, desátník v záloze.

 

6. – 9. února – velká povodeň na řece Třebovice následkem náhlého oteplení od neděle 2. února. Tím nastalo rychlé tání sněhu, což bylo zvětšeno ještě silnými dešti.

 

7. března – ustavena komise pro živelné pohromy, do které byli jmenováni následující občané: Mikeš František, Morkes Václav, Dobroucký Karel a Pirkl Jan.)

 

28. března – schválen rozpočet pro rok 1946. Rozpočet je schodkový. Celkový příjem rozpočtu činí 164 102 Kčs a vydání – 203 703 Kčs.

 

Dne 4. května ve 20.30 pálena hranice na poli nad železniční zastávkou k uctění prvého výročí našeho osvobození. Průvod vyšel s hudbou Jarky Pirkla od MNV. Slavnostní proslov přednesl Rudolf Rybka.

 

Dne 21. května ve 14.00 vypukl požár lesa „Kovářovy hůry“ od jisker jedoucího vlaku. Včasným zásahem místního hasičského sboru byl požár během dvou hodin uhašen.

2. června - byla provedena oprava hasičské zbrojnice, kterou provedli členové hasičského sboru. Odpoledne uspořádaly ženy z hasičského sboru "Babský věneček" v hostinci u Vaňku,  jehož čistý výtěžek věnovaly na opravu zbrojnice.